Εγγραφή

Τύπος Εγγραφής
Μέλη ΕΣΝΕ20€
Μη Μέλη ΕΣΝΕ30€
Φοιτητές - Μέλη Τομέα Φοτητών ΕΣΝΕ10€
Φοιτητές - Μη Μέλη Τομέα Φοτητών ΕΣΝΕ15€
Διαδικτυακή Παρακολούθηση15€

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

- Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα)
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση
- Διαλείμματα καφέ
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης