ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει ως έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο και Κόρινθος καθώς και στην Πάτρα.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Τον Μάϊο 2019 με το Νόμο 4610 για Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., τόσο το πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στη πόλη της Καλαμάτας όσο και η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στη πόλη της Πάτρας, εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναφέρεται στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό, φιλοδοξώντας να αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια και να καταστεί ένας πόλος συνεργασίας και πνευματικής δημιουργίας για τους απανταχού Έλληνες.

Αμφιθέατρο «Αντώνιος Μπουκουβάλας»