Εγγραφή

Τύπος Εγγραφής
Μέλη ΕΣΝΕ20€
Μή Μέλη ΕΣΝΕ30€
Προπτυχιακοί Φοιτητές – Σπουδαστές 10€

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

- Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα)
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση
- Διαλείμματα καφέ
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης