Κλινικά Φροντιστήρια

ΔΕΥΤΕΡΑ 09:30
Κλινικό Φροντιστήριο 1
To err is human: Το λάθος και η αξιοποίησή του στη νοσηλευτική κλινική πρακτική

Συντονιστές:


Κουράκος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καυκια Θεοδωρα,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Εισηγήτρια:

Νικολάου Ελισσάβετ, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Παιδαγωγός, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Αριθμός Συμμετεχόντων: 40
Διάρκεια: 1:30 ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12:30
Κλινικό Φροντιστήριο 2
Βασική Υποστήριξη της ζωής

1. Βουρτσα Ολυμπία, ΤΕ, ΜΗΜ, MSc, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ERC
2.Ζερβα Αρετη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΗΜ, MSc©, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια δημόσιας υγείας και κοινοτικής νοσηλευτικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ERC
3. Ραβανου Στελλα , Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc©, Κέντρο Υγείας Άρτας πιστοποιημένη εκπαιδευτρια ERC,
4. Τζουβαρά Στυλιανή, ΜΗΜ, MSc© , Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν. Άρτας, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ERC

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 20
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30
Κλινικό Φροντιστήριο 3
Εφαρμογή δημιουργικών τεχνικών στη φροντίδα ατόμων που ζουν με άνοια.

Συντονιστές:

Μαντζούκας Σ., Αν. Καθηγητής Νοσηλευτικής Πράξης βασισμένης στην Ποιοτική Έρευνα και τον Αναστοχασμό, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λαΐου Ε.,Αν. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Διαχείρισης Κρίσεων και Φροντίδας Χειρουργημένων Ατόμων, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισηγητές:

Πάσχου Α., Ψυχολόγος, MSc, PhD, Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ζαμπίρα Ι., ΠE87.02 Νοσηλευτικής, ΜSc, PhD Λαΐου Ε., Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ

ΤΡΙΤΗ 11:30
Κλινικό Φροντιστήριο 4
Νοσηλευτική αντιμετώπιση Πρωτοδιαγνώστου Σακχαρώδη Διαβήτη σε Παιδιατρικό Ασθενή σε Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο

1. Μανιφάβα Κωνσταντινιά, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΗΜ, Γ.Ν Αρτας
2. Ζώνιου Καλλιόπη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γ.Ν Αρτας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 15
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΩΡΑ

Εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια: