Συνεδριακός χώρος

Αίθουσα Καστελλάκη

Η ιστορική Αίθουσα «Καστελλάκη» έχει μετατραπεί σε Σύγχρονο Κέντρο Επιχειρηματικών Εκδηλώσεων, δυναμικότητας 200 θέσεων.


Είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες πρόσβασης και ατόμων με ειδικές ανάγκες ενώ πληροί όλες τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα διαθέτει: Σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό Video Projector Τμήμα Μεταγλωτισμού Κλιματισμό Χώρο υποδοχής Ενσωματωμένο μπαρ